Евтини и безплатни, но качествени сайтове

Избор на Хостинг

Стъпка 2

Изборът на Добър Хостинг е следващата стъпка за изработка на вашия сайт.
Уеб хостингът (от английски: web hosting - буквално мрежово стопанисване, съхранение) е услуга, която предоставя на физически лица и организации хостинг на уеб сайтове, страници и друг вид информация.

Информациата може да съдържа данни, файлове, изображения, видео и пр. На практика най-точно се представя като срочен абонамент за ресурсите на даден компютър (сървър), който има директен достъп към Интернет.

Споделеният хостинг или shared hosting е най-популярният вид уеб хостинг услуги. Нарича се така, защото на един сървър има определен брой потребители (уеб сайтове), които си поделят изчислителните му ресурси, дисковото пространство и инсталираните на машината софтуерни приложения.

 Всеки потребител получава отделна сметка с определени граници и параметри (дисково пространство, реализиран трафик, брой бази данни и т.н. ). За управление на сметката се използва софтуер за автоматизация на уеб сървъри, или както популярно се нарича контролен панел. Контролният панел позволява на потребителите да управляват различните услуги (уеб, FTP, бази данни и т.н.) и хостинг сметките си като цяло. Най-разпространените хостинг контролни панели са СиПанел и Плеск и са лицензирани и платени софтуерни продукти.
Всеки сайт трябва да разполага със своя хостинг, където да бъде разположен и стопанисван. Ето защо вие трябва да изберете своя хостинг, преди да започнем, изработването на вашия сайт. Изберете още и Домейн, Стил и Основен пакет.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ХОСТИНГ ПЛАНОВЕ !
Най-удобно е поне през първата година да използвате Безплатен хостинг при нас. А ако закупите Домейн и Хостинг от нас, можете да получите Безплатен сайт.

От 26 Юли 2012 г. бяха увеличени неколкократно параметрите на предлаганите от нас Супер Хостинг планове.

Ползвайте нашите Безплатни уроци за изработка на сайт! и Безплатно обучение за направа на сайт с Джумла.Печелете с нас в интернет - Партньорска програма.

<< Начало

 

1

Ако закупите домейн и хостинг от нас, вие получавате безплатен сайт. Общата цена на домейна и хостинга е 90.00 лв. и включва обслужването и поддръжката на хостинга, домейна и сайта за една година.

1

Ако закупите сайт от нас, получавате безплатно домейн и хостинг за една година и безплатна поддръжка на домейна и хостинга за една година и три месеца поддръжка за сайта.

 

Saturday the 25th. Affiliate Network Reviews. © Сайтове, ЕТ „777 – Йордан Йорданов”
Copyright 2012

©